Pasienter på sykehjem risikerer å bli roet ned med unødvendige medisiner dersom bemanningen er lav.

Pasienter på sykehjem risikerer å bli roet ned med unødvendige medisiner dersom bemanningen er lav.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Eldreomsorg 2021: Demenssyke roes ned med tunge medisiner

Antidepressiver, antipsykotika og sovemidler kan gi eldre med demens alvorlige bivirkninger. Likevel er det omfattende bruk av slike legemidler i norske sykehjem.

– Det er dessverre ikke uvanlig at eldre i sykehjem ofte står på ulike former for psykofarmaka, sier professor Anne-Sofie Helvik ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU.

Psykofarmaka er legemidler som påvirker psykiske funksjoner, og dermed brukes i behandlingen av psykiske lidelser.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.