Sterke pårørende og god økonomi i kommunen kan være avgjørende for om du får en langtidsplass på sykehjem, viser forskning.

Sterke pårørende og god økonomi i kommunen kan være avgjørende for om du får en langtidsplass på sykehjem, viser forskning.

Foto: Magnus K. Bjørke

Langt igjen til likebehandling når sykehjemsplasser deles ut

Likhet og rettferdighet er viktige prinsipper i helse- og omsorgstjenester. Men ikke ved tildeling av sykehjemsplass, viser forskning.

– Kommunens økonomi, skjønnsmessige vurderinger blant helsepersonell, ressurssterke pårørende og kultur på arbeidsplassen kan være avgjørende for om du får en sykehjemsplass eller ikke, sier professor Anne Kari Tolo Heggestad ved VID vitenskapelige høgskole.

Heggestad har undersøkt hvilke vurderinger som ligger til grunn for tildeling av langtidsplasser i sykehjem.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.