– Signalet fra sektoren er at de kan drifte med færre sykehjemsplasser, og vi stoler på deres faglige vurderinger, sier utvalgsleder Inger Cecilie Frisvoll (KrF).

– Signalet fra sektoren er at de kan drifte med færre sykehjemsplasser, og vi stoler på deres faglige vurderinger, sier utvalgsleder Inger Cecilie Frisvoll (KrF).

Foto: Bjørn Brunvoll / Romsdals Budstikke

Lar administrasjonen avgjøre om sykehjemsplasser skal legges ned

– Ved å stille administrasjonen fritt, håper vi å få den beste ressursutnyttelsen, sier hovedutvalgsleder Inger Cecilie Frisvoll (KrF) i Molde.

Molde kommune må ta ned driften, og det rammer også helse og omsorg. I forbindelse med budsjettarbeidet ba kommunalsjefen derfor hovedutvalget for helse og sosial om å ta stilling til nedleggelse av 31 sykehjemsplasser fra 2023.

I utvalgets møte mandag ga politikerne administrasjonen frie tøyler når det gjelder antall plasser. De ba om en vridning av ressursene til forebygging og tidlig innsats.