Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil invitere flere kommuner til å delta i forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester. Arkivfoto: Berit Almendingen

Inviterer flere til å prøve statlig omsorg

Den nye Solberg-regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiert omsorg. – Jeg tror flere kommuner vil være interessert i å delta nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Det treårige forsøket som ble iverksatt i seks kommuner i 2016, skal utvides både i tid og antall kommuner. Det går fram av den politiske plattformen for en trepartiregjering, som H, Frp og V har blitt enige om på Jeløya. 

Forsøk med statlig finansierte omsorgstjenester

Forsøk i seks kommuner mai 2016 – april 2019

Omfatter alle omsorgstjenester unntatt legetjenester og rusomsorg

Mål: Se om statlige kriterier og statlig finansiering gir mer likeverdige tjenester på tvers av kommunegrenser og en riktigere behovsdekning

Forsøket var planlagt for 20 kommuner. 18 kommuner søkte om å få delta, men 12 av dem trakk seg før start

De seks gjenværende er Hobøl, Lillesand, Os i Hordaland og Stjørdal (forsøksmodell A), Selbu og Spydeberg (modell B).

Modell A: Kommunene tildeler tjenester etter statlige kriterier. Hvert vedtak utløser en bestemt sum fra staten

Modell B. Tjenester tildeles som før, men finansieres med øremerket tilskudd

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.