Grafen viser brukere av omsorgstjenester etter alder, andel i befolkningen og kommunestørrelse i 2017 (i prosent).

Flere eldre får hjelp i små kommuner

Bruken av omsorgstjenester til eldre over 85 år er minst i de største kommunene, viser tall fra SSB.

Tre av fire i aldersgruppen 85 år eller eldre bruker omsorgstjenester. Når alle som er 85 år eller eldre fordeles etter kommunestørrelse, er det en klar tendens til at bruken av omsorgstjenester er minst i de største kommunene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.