Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comColourbox.com
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bedre og billigere enn vanlig omsorg

Eldre som deltar i hverdagsrehabilitering, klarer seg bedre og er mer tilfredse enn eldre som får tradisjonelle omsorgstjenester. Kommunene sparer også penger på det, viser ny forsking.  

En tredel av kommunene har innført hverdagsrehabilitering som et alternativ til tradisjonell hjemmebasert omsorg. I stedet for å utføre oppgaver for brukeren på ubestemt tid, blir hun eller han trenet opp igjen til å mestre daglige gjøremål som er viktige for dem. Selv om mange har fortalt om positive erfaringer, har det til nå vært lite vitenskapelig belegg for at dette er en kostnadseffektiv form for behandling. Men det foreligger nå.

Den første kontrollerte studien av hverdagsrehabilitering i Europa er fra Voss, og er utført av forsker Hanne Tuntland ved Senter for Omsorgsforskning vest ved Høgskolen i Bergen og seniorforsker Egil Kjerstad ved Uni Rokkan. Den største studien også i internasjonal sammenheng, er utført som en del av følgeevalueringen av hverdagsrehabilitering i 43 kommuner, og er utført av Senter for Omsorgsforskning for Helsedirektoratet.