Ordfører Runar Bålsrud (V) i Hurdal har takket ja til kurs i kommuneøkonomi for alle partigrupper, for å øke kunnskapen. Økonomien i kommunen er stram, mener han. Arkivfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Vil gi politikerne undervisning i økonomi

Politikerne i Hurdal takker ja til tilbud fra Fylkesmannen om kurs i kommuneøkonomi. Kommunen har blant annet feilbudsjettert på lønn, og sliter med økonomien.

Særlig sprekker regnskapet innen helse og omsorg. Et samlet overforbruk på 7 millioner kroner skal dekkes inn av fond, ifølge tertialrapporten. Overforbruket utgjør over 3 prosent av driftsinntektene i kommunen – og rundt 8 prosent av det reviderte budsjettet innen tjenesten. Ifølge Statistisk sentralbyrås Kostra-database hadde Hurdal ved nyttår et disposisjonsfond på 12 millioner kroner.

Sykefravær og overtid

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.