Barnehageutvalget legger fram to ulike finansieringsmodeller for private barnehager.
Barnehageutvalget legger fram to ulike finansieringsmodeller for private barnehager.Foto: Gorm Kallestad / NTB

Utvalg delt i harde fronter om barnehagefinansiering

Utvalget som har sett på barnehagefinansiering, klarte ikke å enes om vilkårene for private barnehager. Både flertall og mindretall vil endre kommunens rolle.

Dagens finansieringssystem for barnehager ble utformet da barnehagereformen i 2003 førte til en storstilt utbygging av nye barnehager etter at alle barn ble sikret barnehageplass.

Flertallet i utvalget består av utvalgsleder Knut Storberget, Virke, KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet. De er bekymret for kjededannelsen i sektoren og viser til analyser som tyder på at det er superprofitt i sektoren. Det betyr at avkastningen er langt høyere enn det barnehageeiere kunne forvente seg.

Flertallet vil gi kommunene mulighet til å lage lokale regler for finansiering av barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utgjør mindretallet i utvalget. De ønsker et grunntilskudd til barnehagene som skal sikre finansiering av de nasjonale kravene alle barnehager skal innfri.

PBL frykter konsekvensene av flertallets forslag. Det truer tilbudet for 140.000 barn i private barnehager, ifølge administrerende direktør Anne Lindboe.

– Vi synes det er svært oppsiktsvekkende at fagforeningene og Virke er villige til å fjerne den lovfestede retten til likebehandling – som sikrer barn i private barnehager et likeverdig tilbud med barn i kommunale barnehager, sier hun.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.