FORNØYD: Administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård er fornøyd med resultatet. Foto: Jo Straube/Kommunalbanken.
FORNØYD: Administrerende direktør i Kommunalbanken, Kristine Falkgård er fornøyd med resultatet. Foto: Jo Straube/Kommunalbanken.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Tjener godt på gjelda til Kommune-Norge

På tross av lave renter leverer landets ledende kredittgiver til Kommune-Norge et godt resultat. 

– Vi er godt fornøyd med resultatet for første kvartal. Den underliggende driften er sterk slik de gode marginene viser, sier administrerende direktør Kristine Falkgård.

Banken oppnådde netto renteinntekter på 561 millioner kroner i første kvartal mot 502 millioner kroner i samme periode i fjor. 

– Et godt resultat er viktig for å sikre fortsatt kapitaloppbygging som følge av økte regulatoriske krav samt at vi bygger kapasitet til å møte lånebehovet hos våre kunder.

Utlånsvekst

Samlet hadde Kommunalbanken en utlånsvekst på 3,4 prosent, mot 1,7 prosent i samme periode i fjor. Kommunalbanken fikk et resultat etter skatt i første kvartal på 360 millioner kroner, opp fra 257 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes god underliggende drift og sterk utlånsvekst gjennom kvartalet samt lavere urealiserte tap på finansielle instrumenter sammenliknet med første kvartal i 2016. Kvartalets urealiserte tap skyldes lavere kredittpåslag på bankens gjeld. Det skriver Kommunalbanken i en pressemelding.

–  Vi opplever at sektoren fortsatt har et betydelig investeringsbehov. Det har i kvartalet vært en rekke kunder som har valgt å refinansiere lån med kort løpetid i kapitalmarkedet over til lån med lang løpetid. Kommunalbankens særskilte funksjon som den viktigste tilbyder av lange lån blir da spesielt tydelig, sier Kristine Falkgård.

Utbetaling av nye lån i første kvartal utgjorde 17,1 milliarder kroner mot 14,0 milliarder kroner i første kvartal 2016. Det har i kvartalet vært en god etterspørsel etter lån med ulik løpetid og bankens portefølje har vokst langs hele løpetidssegmentet. Kommunalbanken anser lån med lengre løpetid som kjerneproduktene.

Godt innlånsmarked

Ifølge SSB utgjør den innenlandske bruttogjelden 467 milliarder kroner ved gangen av mars. Kommunalbankens markedsandel er på om lag 45 prosent. Innlånsaktiviteten i første kvartal har vært høyere enn i tilsvarende periode i 2016 grunnet et større finansieringsbehov samt et mer positivt underliggende marked. Totalt er det utstedt obligasjoner for om lag 47 milliarder kroner.

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2017 var 16,7 prosent.  I første kvartal oppnådde Kommunalbanken en avkastning på egenkapital tilsvarende 12,6 prosent.
Kriteriene for å kunne låne i Kommunalbanken er at det foreligger et vedtak i kommunestyret. Vedtaket kan være i form av et vedtak om at kommunen skal ta opp et lån, eller et vedtak om at kommunen stiller garanti for et selskap som skal ta opp lån. Det samme gjelder for fylkeskommunene. Renter settes i et konkurransemarked med en margin over bankens innlånskostnader for å dekke krav som eier har satt til avkastning på egenkapitalen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.