Økte egenandeler for institusjonsplasser og andre spesialiserte barnevernstiltak skal gi kommunene insentiver til å velge mindre inngripende tiltak, mener regjeringen.

Økte egenandeler for institusjonsplasser og andre spesialiserte barnevernstiltak skal gi kommunene insentiver til å velge mindre inngripende tiltak, mener regjeringen.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Store endringer i finansieringen av barnevernet

Med barnevernsreformen som trer i kraft fra nyttår, får kommunene økt ansvar for å finansiere  fosterhjem, hjelpetiltak fra Bufetat og institusjonsplasser.

Større vekt på forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker er sentralt i reformen. Det skal skje gjennom å styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom de kommunale tjenestene og å gi kommunene mer ansvar, faglig og økonomisk.

Større økonomisk ansvar skal gi kommunene insentiver til å forebygge framfor å bruke spesialiserte barnevernstiltak. Dette er bakgrunnen for at egenandelene øker kraftig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.