Ole Laurits Haugen (Ap), ordfører i Hitra, mener ny skattemodell slik flertallet i Havbruksskatteutvalget forslår, vil bli vesentlig dårligere for vertskommunene. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus K. Bjerke

– Statlig grunnrenteskatt – et angrep på kystkommuners interesser

Distrikts-Norge, kystkommuner og KS raser mot hovedkonklusjonen til havskatteutvalget. 

Havbruksskatteutvalgets forslag

Flertallet foreslår en ny skatt på grunnrenten, det vil si den ekstra avkastningen havbruksselskapene har fordi de får bruke en begrenset, felles naturressurs. Ordningen skal være overskuddsbasert og ikke legge hindringer i veien for lønnsomme investeringer. Skattesatsen foreslås til 40 prosent, noe som vil gi cirka 7 milliarder kroner i inntekter. Flertallet foreslår en ordning for å fordele inntektene mellom stat og kommune.

Mindretallet ønsker å beholde dagens modell, der grunnrenteskatten er det samme som inntektene fra salget av nye havbrukstillatelser på auksjon, og der mesteparten av inntektene går til kommunene. Dersom denne ordningen ikke gir stabile inntekter, fordi næringen ikke vokser, foreslår mindretallet en «moderat produksjonsavgift» til kommunene.

Kilde: NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet

Finansdepartementet har fått inn om lag 125 høringsinnspill til Havbruksskatteutvalgets utredning, der høringsfristen gikk ut 4. februar.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.