Skattegevinsten nærmer seg 7 milliarder

Kommunesektoren kan samlet få skatteinntekter som er nesten 7 milliarder kroner høyere i år, enn hva de opprinnelig budsjetterte med. I november skjøt veksten ytterligere fart.

2016 er i ferd med å bli et skatteår av de sjeldne i Kommune-Norge. Som grafikken øverst i artikkelen viser, har veksten i skatteinntektene økt nesten måned for måned.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.