Kommunedirektør Kine Johnsen i Bø arbeider med å levere årsregnskapet på nytt denne uka.

Kommunedirektør Kine Johnsen i Bø arbeider med å levere årsregnskapet på nytt denne uka.

Foto: Thomas Frigård

Revisjonen har returnert årsregnskapet til Bø

I fjor ble både kommunedirektøren og økonomisjefen suspendert etter rot med årsregnskapet. I år har Bø på nytt fått sitt regnskap returnert av revisjonen.

– Vi har avdekket noen feil og mangler som tilsier at vi ikke regner regnskapet som avlagt før dette er brakt i orden. Årsregnskapet er derfor trukket tilbake, og kommunen må levere på nytt, sier oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen i KomRev Nord.

Ble sendt i retur