Grafikken viser veksten i skatteinntektene i år, slik de har utviklet seg, i prosent målt mot foregående år. De stiplede linjene viser veksten slik regjeringen har antatt at den ville bli, fra statsbudsjettet for 2018, via revidert nasjonalbudsjett i mai og statsbudsjett 2019 presentert i oktober.

Rekordhøye skatteinntekter i november

Aldri før har Kommune-Norge fått så store skatteinntekter i én måned, som i november. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Inntektene blir mange milliarder høyere enn budsjettert i år.

Kommunal Rapport skrev sist uke om et anslag fra Telemarksforsking som tilsa at kommunene vil få 3,5 milliarder kroner mer i skatteinntekter i år, enn de opprinnelig budsjetterte med.

I dag, fredag, kom fasiten for årets viktigste skattemåned, november. Den viser at kommunene fikk 31,1 milliarder kroner i skatteinntekter forrige måned. Aldri før har kommunene fått et så stort beløp innbetalt fra innbyggerne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.