Rune Landro, konstituert kommunedirektør i Øygarden kommune, har anbefalt kommunestyret å legge pensjonsløsningen ut på anbud. Det har kommunestyret sagt ja til.

 Rune Landro, konstituert kommunedirektør i Øygarden kommune, har anbefalt kommunestyret å legge pensjonsløsningen ut på anbud. Det har kommunestyret sagt ja til.

Foto: Øygarden kommune

Øygarden legger pensjon ut på anbud

Øygarden håper på økonomisk gevinst. De tillitsvalgte er redd for å gamble med de ansattes pensjoner.

Da Fjell, Sund og Øygarden slo seg sammen, valgte nye Øygarden kommune KLP som leverandør av pensjonsløsning. I juni vedtok kommunestyret at det skal gjennomføres et nytt anbud på forsikret løsning høsten 2021. 

– Bakgrunnen er at kommunestyret ser mulighet for en økonomisk gevinst på kort sikt, som innebærer at man vil frigjøre kapital ved å flytte fra et selskap til et annet, sier Rune Landro, konstituert kommunedirektør i Øygarden kommune.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.