Ansatte i Oslo kommune har til nå bare fått pensjon for 20 prosent-stillinger eller mer. Fra 2021 får de pensjon fra første krone. Foto: Magnus K. BjørkeColourbox.com

Oslos byråd innfører pensjon fra første krone

Byrådet i Oslo har besluttet at alle medarbeidere i Oslo kommune får pensjon fra første krone fra og med 2021.

Byrådet skal offentliggjøre beslutningen torsdag. Byrådsleder Raymond Johansen slår fast at pensjon fra første krone bør bli den nye normalen i norsk arbeidsliv.

– Folk skal ha en pensjon å leve av. Jeg er veldig glad for at vi kan gi lavtlønte og deltidsmedarbeidere en bedre pensjonsordning. Dette handler om rettferdighet og likebehandling, sier han.

Ansatte i kommunen tjener i dag først pensjon for 20-prosentstillinger. I tillegg må årsinntekten må være høyere enn 1G, altså cirka 100.000 kroner. Den samme ordningen gjelder i store deler av privat sektor. Oslo er et eget forhandlingsområde og har i motsetning til andre kommuner i KS-området ikke hatt pensjon fra første krone.

– At Oslo kommune tidligere ikke hadde pensjon fra første krone, er en levning etter det borgerlige byrådet. Pensjon fra første krone har vært et viktig krav fra fagbevegelsen, og at det nå innføres i Oslo komme er et resultat av godt fagligpolitisk samarbeid mellom fagbevegelsen og byrådet, sier byrådslederen i en pressemelding.

I forrige uke feiret de fagorganiserte en pensjonsseier i Rikslønnsnemnda, som avgjorde at sykehusansatte som jobber under 20 prosent, får rett til pensjonsopptjening. Dette var det store stridsspørsmålet under den tre uker lange sykehusstreiken i sommer.

(©NTB)