Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Økonomisk krise i Halden

Budsjettet sprekker med 65 millioner Vedtatte kutt virker ikke Risikerer store kutt i helse og omsorg

Det er økonomisk krise i Halden, ifølge økonomirapporten per 30. april. Rådmann Per Egil Pedersen advarer om en budsjettsprekk på 65 millioner kroner i år, om det ikke settes i verk nye og til dels drastiske tiltak. I tillegg advarer rådmannen om fare for ytterligere sprekker.

Dette er årsakene til at kommunen nå står i en økonomisk krise: 

1. Vedtatte tiltak virker ikke

«Noen av de vedtatte tiltakene lar seg ikke gjennomføre», konkluderer rådmannen, med særlig henvisning til teknisk sektor. I tillegg er det en del uspesifiserte tiltak som rådmannen mener får liten effekt i 2011, men som skal få større virkning i 2012.

2. Inntektene er usikre

I tillegg til sprekken på 65 millioner kroner, advarer rådmannen i saksframlegget om «betydelig risiko knyttet til andre forhold».

Kommunen har inntektsført krav mot staten i forbindelse med erstatninger til tidligere barnevernsbarn, men dette er en frivillig ordning som kommunerevisjonen mener Halden selv må regne med å dekke.

Revisjonen kritiserer også en fordring mot Halden ishall. Revisjonen slår fast at dette er tilskudd og ikke lån, og viser blant annet til ordlyden i kommunens egne vedtak.

På toppen av dette påpeker rådmannen at både inntektene fra momskompensasjon på investeringer og øvrige frie inntekter er usikre. Blant annet har det politiske flertallet i sitt budsjettvedtak regnet med høyere rammetilskudd enn det Kommunaldepartementet anslår.

«Dette betyr også at usikkerheten først og fremst kan bety en ytterligere forverring av den økonomiske situasjonen», skriver rådmannen.

Det ligger an til lavere utbytte fra Østfold Energi og mindre eiendomsskatt enn budsjettert. Salg av fiber gjennom teknisk avdeling skulle gitt 5 millioner kroner i inntekt i år. I realiteten blir inntekten bare en halv million kroner; en inntektssvikt på 90 prosent.

3. Tjenestene er dyrere enn budsjettert

Etter bare fire måneder ligger tjenestene an til å sprekke med 36 millioner kroner. Helse og omsorg alene ligger an til å bruke 28 millioner kroner mer enn budsjettert, anslår administrasjonen. Årsakene skal være flere ressurskrevende brukere, nye vedtak som medfører økte utgifter og dyrere vaskeritjenestene enn budsjettert.

Undervisning og oppvekst ser ut til å sprekke med 7,5 millioner kroner – og tillegg kan flere barn øke barnehagekostnadene med 6 millioner kroner. Lønnsoppgjøret blir 6 millioner kroner dyrere for kommunen som helhet.

Kan bli svartelistet

Halden kommune vil ikke ha penger til å dekke et driftsunderskudd på 65 millioner kroner. Ifølge årsregnskapet som nå behandles i kommunen har kommunen drøyt 6 millioner kroner på disposisjonsfond.

Årets budsjett er gjort opp med et driftsoverskudd på 18 millioner kroner, men dette er penger kommunen plikter å sette av til spesielle formål, inkludert momskompensasjon for investeringer. Ingenting av dette kan brukes til å dekke et driftsunderskudd.

Konsekvensen av nok et år med driftsunderskudd, kan bli at kommunen blir satt under statlig kontroll ved å havne i Register om betinget godkjenning og kontroll, den såkalte svartelista. Det vil uansett ikke skje før tidligst i 2012.