Kilde:KS

- Øker ikke kommunenes handlingsrom

Økningen i de frie inntektene på 5,2 milliarder i 2014-budsjettet vil ikke øke det reelle handlingsrommet for Kommune-Norge, mener KS' områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide.

Den avtroppende regjeringen varslet altså i statsbudsjettet at kommunene skal få en reell inntektsvekst på 7,7 milliarder kroner i 2014, herav 5,2 milliarder i frie inntekter. Veksten i de frie inntektene er på linje med det som ble signalisert i kommuneproposisjonen for 2014. Spørsmålet er hvor mye handlingsrommet innenfor de frie inntektene eventuelt vil øke. Ikke i det hele tatt, mener KS.

– Om noe er handlingsrommet på marginen lavere enn det vi hadde lagt til grunn. For det første legger Kommunaldepartementet høyere pensjonskostnader til grunn enn vi har gjort, og for det andre har de jo strammet inn for ressurskrevende tjenester, sier Eide.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.