Fauske i Nordland har vært i Robek i nærmere ni år siden opprettelsen av registeret i 2001. Denne uken ble det kjent at kommunen er inne igjen. Foto: Bjørn Jørgensen, SamfotoFoto: Bjørn Jørgensen / NN / Samfoto

Ny kommune på Robek

Det er rekordfå kommuner på den økonomiske svartelista Robek. I går ble Fauske kommune i Nordland meldt inn.

Robek

  • Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.
  • Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.
  • Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi synes ikke det er noe stas, sier rådmann Geir Mikkelsen i Fauske til Kommunal Rapport.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.