Administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) kaller Kostra et nyttig verktøy, men med behov for forbedring. Foto: Alex Asensi

NKF etterlyser bedre Kostra-tall

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) mener store variasjoner i kommunenes innrapportering går ut over kvaliteten på Kostra-tallene.   

Hvert år blir kommunene bedt om å rapportere inn fjorårets tjeneste- og økonomitall til staten. Mange er allerede nå godt i gang med å forberede kvaliteten på tallene som skal rapporteres. Hensikten med rapporteringen er å få et mer relevant og aktuelt datagrunnlag for å måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner. 

Nøkkeltall som hentes ut av Kostra, baserer seg på innrapporterte tall.