Stine Alexandersen i Nesodden er en av mange helseansatte som ble satt inn i kampen mot koronaen. Arbeidet med testing, smittesporing og vaksinering førte til en tredobling av kommunenes utgifter til «annet forebyggende helsearbeid».

Stine Alexandersen i Nesodden er en av mange helseansatte som ble satt inn i kampen mot koronaen. Arbeidet med testing, smittesporing og vaksinering førte til en tredobling av kommunenes utgifter til «annet forebyggende helsearbeid». 

Foto: Britt Glosvik

Nær 40 prosent av driftsutgiftene gikk til helse og omsorg i fjor

Helse- og omsorgsutgiftene tok av i pandemiens år to. 

Kommunenes netto driftsutgifter til helse og omsorg økte med 13,4 prosent i 2021, viser de endelige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Totalt brukte kommunene 143 milliarder kroner på disse tjenestene – cirka 32.500 kroner per innbygger.