Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Krever kontroll av Halden-budsjettet

Uoversiktlig budsjett med fantasiinntekter og uante konsekvenser, mener opposisjonen.

Kommunal Rapport skrev like før jul at budsjett og økonomiplan som er vedtatt av flertallet i Halden, kan være ulovlig. Nå krever Venstre og Frp lovlighetskontroll av budsjettet.

Torsdag leverte partiene sin klage til ordfører Per Kristian Dahl (Ap).

Venstre og Frp mener budsjettet er uoversiktlig, og at det dermed er vanskelig å ane konsekvensene for kommunen. I tillegg mener partiene at budsjettet også bryter med kommunelovens krav om realistisk budsjett.

– Halden kommune har en økonomi i kraftig ubalanse. Drifts- og kapitalutgifter er altfor høye i forhold til de påregnelige inntekter. Behovet for saldering gjennom bruk av momskompensasjon, gjør det nødvendig med et altfor høyt investeringsnivå i 2011, hvor en rekke prosjekter skal presses gjennom på kort tid. Det framlagte budsjett for 2011 er et reelt underskuddsbudsjett, skriver partiene i sin klage.

Venstre og Frp viser til kutt i renteutgifter, svært høy momskompensasjon og en uspesifisert effektivisering på 20 millioner kroner, iverksatt fra 1. mai, som eksempler på tvilsom saldering. I tillegg ligger det inne 8 millioner kroner mer i skatt og rammetilskudd enn det KS` beregningsmodell tilsier, ifølge klagen.

Det var Ap, SV og KrF som fremmet et 35 siders eget budsjettforslag i høst. Venstre og Frp påpeker at flertallspartiene ikke har basert seg på rådmannens forslag, og at det vedtatte budsjettet dermed mangler faglige vurderinger fra administrasjonen.

Partiene som nå klager på budsjettvedtaket, mener det innebærer kutt på 10 millioner kroner i helse og sosial og 12 millioner kroner innen skole, uten at det framgår hva som skal kuttes. Kuttene er til dels stikk i strid med det som står i verbaldelen av budsjettvedtaket, mener Venstre og Frp.

Kravet om lovlighetskontroll er undertegnet av Venstre-representantene Roar G. Andersen og Tonje Skråning, samt Frps gruppeleder Egil Lund Pettersen.

Venstres vararepresentant Geir Helge Sandsmark har vært sekretær for gruppa som de to siste ukene har vurdert å klage på budsjettvedtaket.

– Jeg er spent på hva utfallet blir. For oss er det i alle fall greit å se hvor grensen går for hvor luftig et kommunebudsjett kan være. Det vedtatte budsjettet har flere og mer urealistiske salderinger enn det opposisjonspartiene i Halden vanligvis tør å bruke i sine alternative budsjetter her i Halden, sier Sandsmark.

Lovlighetskontrollen må først til behandling i kommunestyret i Halden. Første møte er 10. februar. Forutsatt at flertallet avviser klagen, går saken deretter til Fylkesmannen i Østfold.