Mange kommuner organiserte egne teststasjoner under koronapandemien. I ettertid har flere kommuner måttet tilbakebetale det Helfo mener er feil utbetaling av refusjon.

Mange kommuner organiserte egne teststasjoner under koronapandemien. I ettertid har flere kommuner måttet tilbakebetale det Helfo mener er feil utbetaling av refusjon.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommuner har tilbakebetalt over 135 korona-millioner

Ifølge Helfo har kommunene brukt feil takst i forbindelse med koronatesting under pandemien.

– Vi er uenige i kravet og mener fortsatt at det er urimelig, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen i Tønsberg.

Under koronapandemien utførte Tønsberg, i likhet med de fleste andre kommuner, storstilt testing av innbyggerne for å begrense smitte. I etterkant kunne kommunene søke refusjon fra staten for utført testing. Det ble utbetalt refusjoner for flere millioner kroner.