Bidrag fra Havbruksfondet ga Læka et bunnsolid resultat i 2018. Her fra landemerket Sklinna.Jon Arne Sæter/Samfoto

Knøttkommune inn som en kule på resultatlisten

21 millioner fra Havbruksfondet ga lille Leka et netto driftsresultat på formidable 22,8 prosent i fjor.

– Knallbra! Men samtidig er det viktig å få fram at Havbruksfondet ikke skal inn i driften, sier Solveig Slyngstad, rådmann i Leka, en liten kommune med snaue 600 innbyggere og aldrende befolkning helt nord i Trøndelag.

Kommunens totale driftsbudsjett er 55 millioner. I den settingen gir 21 millioner kroner fra Havbruksfondet enorme utslag. Det rekordstore driftsresultatet på 22,8 prosent er best i landet sammen med gassanlegg-kommunen Aukra, som har eksakt samme netto driftsresultat.