Kommunedirektør Janne Kankaala i Hadsel gjør det klart at om kommunen mister skatteinntektene fra den største skatteyteren, så vil det bety kutt i tjenestetilbudet.

Kommunedirektør Janne Kankaala i Hadsel gjør det klart at om kommunen mister skatteinntektene fra den største skatteyteren, så vil det bety kutt i tjenestetilbudet.

Foto: Tor Johannes Jensen/Bladet Vesterålen

Kan gå på millionsmell om kommunens rikeste flytter

Hva skjer om kommunens rikeste flytter til et skatteparadis? For noen sårbare kommuner vil det bety kutt i tjenestetilbudet.

En rekke kommuner i landet nyter godt av solide skatteinntekter fra ekstraordinært bemidlede innbyggere. Inntektsutjevningen utjevner i stor grad variasjon i kommunenes skatteinntekter, men for kommuner med særlig sårbar økonomi kan bortfall av en rik onkel eller tante være nok til at tjenestetilbudet må justeres. 

Kommunal Rapport har hentet ut data fra skattelistene og sammenlignet disse med kommunens rapporteringer i Kostra. Her ser nordlandskommunen Hadsel ut til å være sårbar. Det kan kommunedirektøren bekrefte.