Oddvar Aardahl, kommunedirektør i Leka, fikk kritikk for at kommunestyret ikke ble informert om budsjettoverskridelsene da årsregnskapet ble behandlet i kommunestyret i juni.

Oddvar Aardahl, kommunedirektør i Leka, fikk kritikk for at kommunestyret ikke ble informert om budsjettoverskridelsene da årsregnskapet ble behandlet i kommunestyret i juni. 

Foto: Privat

I Leka stupte resultatet mest av alle kommuner

Ordfører Elisabeth Helmersen (Ap) fikk først vite om merforbruk på driften rett før regnskapet skulle leveres i februar. Nyheten gjorde henne målløs.

Ingen kommune har hatt større fall i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter fra 2020 til 2021 enn Leka, viser de endelige Kostra-tallene for 2021. 

I 2020 hadde Leka et netto driftsresultat på 7,3. I 2021 endte resultatet på -10,3 prosent.