Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Her er de rikeste og fattigste kommunene

235 av kommunene har lavere korrigert inntekt målt mot landsgjennomsnittet nå enn for ett år siden, ifølge nye tall fra Kommunaldepartementet. Her kan du sjekke hvor rik eller fattig din kommune er nå.

I kommuneproposisjonen publiserer Kommunaldepartementet (KMD) hvert år en tabell som viser kommunenes korrigerte inntekt, justert for hvor dyrt det vil være å gi et standard tjenestetilbud i kommunen. Dermed er reiseavstander og ulik alderssammensetning tatt hensyn til.

For andre gang har KMD beregnet hvordan inntektsnivået er inkludert effektene av gradert arbeidsgiveravgift. Årets tabell viser at det til dels er ganske store forskjeller fra året før. I vinduet øverst kan du sjekke hver enkelt kommune - og du finner et litt større kart nederst i denne artikkelen.

Les også disse sakene om kommuneproposisjonen for 2019:

Godt over halvparten av kommunene har en lavere korrigert inntekt målt mot landsgjennomsnittet nå, enn for ett år siden. I 27 kommuner er det korrigerte inntektsnivået mer enn 5 prosentpoeng lavere enn før. Bare to av disse, Herøy (Møre og Romsdal) og Stor-Elvdal er kommuner som ligger under landsgjennomsnittet i korrigert inntekt. Herøy har falt nesten 6 prosentpoeng og er nå den kommunen i landet som har lavest korrigert inntektsnivå. Stor-Elvdal har falt knapt 10 prosentpoeng til å ligge like under landsgjennomsnittet.

Beregningen fra KMD tar ikke hensyn til utbytter, noe som kan påvirke rammbetingelsene i noen spesielle kommuner.

Både Eidfjord og Tydal ligger i år mer enn 20 prosentpoeng lavere i korrigert inntekt, enn for ett år siden. Begge er imidlertid fortsatt inne på lista over Norges 10 rikeste kommuner, som domineres i sin helhet av kraftkommuner:

Bykle er som alltid kommunen som topper denne tabellen. Eneste endring på Topp 10-tabellen er at Sirdal har kommet inn på 10. plass, mens Utsira har falt til 12. plass det siste året.

Færre under snittet

Det har det siste året blitt litt færre kommuner som har en korrigert inntekt under landsgjennomsnittet. Nå ligger 174 kommuner under snittet. Lavest er altså Herøy, som dermed har passert blant andre Horten og Nannestad, som tradisjonelt har ligget svært dårlig an. I fjor var Eidsberg den fattigste kommunen i Norge målt ved korrigert inntekt. Der har imidlertid nivået økt det siste året, slik at kommunen i Indre Østfold nå er på 389. plass på tabellen.

Blant de ti fattigste kommunene i landet finnes også Stjørdal, som er med i forsøket med statlig finansiert eldreomsorg. Klepp, Sula og  er sammen med Herøy nye på lista over de ti fattigste i landet.

I kartet under kan du klikke på kommunene og få opp oversikten over det korrigerte inntektsnivået.