Rådmenn belønnes for å gjøre en god jobb og kan bli straffet om de gjør en dårlig jobb, forteller BI-forsker Benny Geys til Kommunal Rapport. Foto: Torbjørn Brovold.
Rådmenn belønnes for å gjøre en god jobb og kan bli straffet om de gjør en dårlig jobb, forteller BI-forsker Benny Geys til Kommunal Rapport. Foto: Torbjørn Brovold.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Forsker: Budsjettsprekk øker risikoen for at rådmannen går

– Når kommunens budsjettmål ikke oppfylles, øker sannsynligheten for at rådmannens kontrakt avsluttes, sier professor Benny Geys ved Handelshøyskolen BI. 

Geys har sammen med forskerne Tom-Reiel Heggedal og Rune J. Sørensen gjennomført en omfattende undersøkelse blant samtlige rådmenn i norske kommuner over en periode på 24 år.

Rådmannen

*Rådmannen er øverste sjef for den kommunale administrasjon og skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

*Han, eller hun, er dermed i posisjon til direkte å påvirke hvordan kommunen utfører sine oppgaver, inkludert oppfølging av kommunebudsjettet.