Den store tilstrømmingen av asylsøkere påvirker kommunenes budsjetter. Her fra asylmottaket i Råde. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Flyktninger gir stor økning i sosiale utgifter

Flyktningsituasjonen setter sitt preg på kommunenes budsjetter for neste år, viser KS' budsjettundersøkelse. Både til sosiale tjenester og barnevern budsjetteres det med stor vekst.

KS’ budsjettundersøkelse for 2016 ble publisert mandag.

Kommunene som har deltatt i undersøkelsen budsjetterer med en økning i utgiftene til sosiale tjenester på i snitt 6,8 prosent. Tallet er korrigert for innbyggertall i disse kommunene – og gir et bilde på hvordan kommunesektoren som helhet prioriterer de sosiale tjenestene. Lønns- og prisveksten forventes til sammenlikning å bli 2,7 prosent.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.