Den store tilstrømmingen av asylsøkere påvirker kommunenes budsjetter. Her fra asylmottaket i Råde. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Flyktninger gir stor økning i sosiale utgifter

Flyktningsituasjonen setter sitt preg på kommunenes budsjetter for neste år, viser KS' budsjettundersøkelse. Både til sosiale tjenester og barnevern budsjetteres det med stor vekst.

KS’ budsjettundersøkelse for 2016 ble publisert mandag.

Kommunene som har deltatt i undersøkelsen budsjetterer med en økning i utgiftene til sosiale tjenester på i snitt 6,8 prosent. Tallet er korrigert for innbyggertall i disse kommunene – og gir et bilde på hvordan kommunesektoren som helhet prioriterer de sosiale tjenestene. Lønns- og prisveksten forventes til sammenlikning å bli 2,7 prosent.