321 kommuner har en form for eiendomsskatt i 2021. Flere diskuterer nå å innføre eiendomsskatt fra 2022.

321 kommuner har en form for eiendomsskatt i 2021. Flere diskuterer nå å innføre eiendomsskatt fra 2022.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Flere kommuner snuser på eiendomsskatt

Fra nyttår blir det eiendomsskatt på boliger i Bardu kommune. Flere kan følge etter.

Fra 2022 må boligeiere i Bardu betale 1 promille i eiendomsskatt. Året etter økes satsen til 2 promille. Da må også eiere av fritidsboliger punge ut. Det vedtok kommunestyret i Bardu i budsjettmøtet 1. desember.

Samtlige 19 kommunestyrerepresentanter stemte for hytteskatten, mens Høyres to representanter stemte mot boligskatten.