– Det er ganske mange kommuner som har ekstra inntekter på siden av inntektssystemet. Det gir ganske store forskjeller mellom kommunene, sier seniorforsker Marianne Haraldsvik.

– Det er ganske mange kommuner som har ekstra inntekter på siden av inntektssystemet. Det gir ganske store forskjeller mellom kommunene, sier seniorforsker Marianne Haraldsvik.

Foto: NTNU Samfunnsforskning

Ekspert tror på at mange opplever lite handlingsrom

Marianne Haraldsvik, ekspert på kommuneøkonomi, peker på at det likevel er store variasjoner i kommunenes inntekter.

73 prosent av politikerne opplever at kommunestyret eller fylkestinget har ganske liten, svært liten eller ingen handlefrihet i budsjettbehandlingen, viser Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse.

Seniorforsker Marianne Haraldsvik ved Senter for økonomisk forskning tror på at det finnes politikere som opplever liten økonomisk handlefrihet. Hun ledet Inntektssystemutvalget, som leverte sin rapport i august i fjor.