Dyrere vann, billigere renovasjon i Trondheim

Lavere statlige overføringer og høyere pensjonsutgifter gjør at rådmannen i Trondheim kommune må legge fram et stramt budsjett. Vanngebyret foreslås økt, mens renovasjon kan bli billigere.

Rådmann Stein A. Ytterdahl la onsdag fram både forslag til handlings- og økonomiplan 2013-2016 og budsjett for 2013. Budsjettforslaget er i balanse, men handlingsrommet betegnes som begrenset.

Helt mot slutten av budsjettarbeidet kom informasjon som viser at de statlige rammeoverføringene blir lavere enn ventet og at pensjonskostnadene blir høyere. En robust økonomi gjør det imidlertid mulig for kommunen å saldere budsjettet for 2013 med bruk av fond og ventet positivt regnskapsresultat i 2012, opplyser kommunen. Samtidig varsler rådmannen allerede nå at denne midlertidige løsningen må erstattes med permanente tiltak og at en revidert handlings- og økonomiplan vil legges fram i april.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.