Ingen kommuner har økt den korrigerte inntekten så mye som Lindesnes, viser nye tall fra Kommunaldepartementet. Her bilde av Kulturtorvet. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Disse økte handlingsrommet mest i fjor

I fire kommuner økte handlingsrommet med over 10 prosent i fjor, viser kommuneproposisjonen. I fire av ti kommuner økte inntektene mindre enn prisstigningen. Her finner du hele oversikten over kommunenes korrigerte inntekt i 2013.

I kommuneproposisjonen legger Kommunaldepartementet (KMD) alltid fram nye oversikter over kommunenes korrigerte inntekter. Denne tabellen viser det reelle handlingsrommet i kommunen, etter at det er tatt hensyn til hvor mye det koster å gi et normaltilbud til innbyggerne, slik det er definert i kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Målt i kroner per innbygger er det fire kommuner som har økt sin korrigerte inntekt med over 10 prosent, før prisstigning. Ifølge Teknisk beregningsutvalg var kommunal lønns- og prisstigning 3,6 prosent i fjor. Hele 193 kommuner hadde en dårligere vekst i korrigert inntekt per innbygger enn dette. Disse fikk dermed dårligere råd, med mindre de har effektivisert tilsvarende det siste året.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.