Slik har netto gjeld utviklet seg i Kommune-Norge de siste årene, målt i 1.000 kroner per innbygger. Kilde: SSB.no

Brutto gjeld passerte 500 milliarder

Aldri før har Norge økt formuen så mye som i fjor. Samtidig har aldri kommunene hatt så stor gjeld som ved nyttår, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag fram statistikk for offentlig forvaltnings fordringer og gjeld. Tallene viser et Norge økte den samlete formuen med hele 1.300 milliarder kroner – eller 240.000 kroner per innbygger.

Mens tallene for statskassen er ekstremt gode, har de aldri vært dårligere i kommunekassene. Netto gjeld er nå på 173 milliarder kroner, en vekst på drøyt 16 milliarder kroner på ett år – eller over 10 prosent.