Fylkesmannen har kommet fram til at Austevoll ikke har begrunnet tilstrekkelig hvorfor kommunen mener at privateide Eventus Solli barnehage AS ikke har brukt det offentlige tilskuddet i tråd med loven.

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Austevoll kan ikke kreve tilbake tilskudd fra privat barnehage

Fylkesmannen i Vestland har opphevet Austevolls vedtak om at en privat barnehage må betale tilbake et kommunalt tilskudd på rundt 1,4 millioner kroner.

I januar i år mottok Fylkesmannen i Vestland en klagesak om tilbakebetaling av et kommunalt tilskudd. Austevoll kommune hadde da gjennomført et økonomisk tilsyn av privateide Eventus Solli barnehage AS. Bakgrunnen var en rapport fra Kunnskapsdepartementet om regulering av private barnehager.

Brudd på barnehageloven?

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.