– Vi har i lang tid vært bekymret for at regjeringen ikke har gitt nok ressurser til skolene til å følge opp kravene til smittevern. Den gir dårligere læring og går spesielt utover de sårbare barna, sier Aps skolepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg (Ap) til NTB.

– Vi har i lang tid vært bekymret for at regjeringen ikke har gitt nok ressurser til skolene til å følge opp kravene til smittevern. Den gir dårligere læring og går spesielt utover de sårbare barna, sier Aps skolepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg (Ap) til NTB.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Ap krever krisepakke til skolene

Ap krever milliardbeløp til landets skoler for å kompensere for nye og strengere smittevernrestriksjoner.

På én dags varsel etter nyttår varslet regjeringen at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler måtte over på rødt nivå med strengere smitteverntiltak og mer hjemmeskole i to uker.

Tirsdag ga kunnskapsminister Guri Melby (V) signaler om at skolene må være forberedt på at dette vil vare lenger.

Nå mener Arbeiderpartiet at den nye nedstengningen må utløse krisepakker til skolene.

– Vi har i lang tid vært bekymret for at regjeringen ikke har gitt nok ressurser til skolene til å følge opp kravene til smittevern. Med den unntakstilstanden som har vært i skolen, er det en slags nødundervisning som pågår nå. Den gir dårligere læring og går spesielt utover de sårbare barna, sier Aps skolepolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg (Ap) til NTB.

Solberg mener skolene trenger å bli tilført milliardbeløp for å håndtere situasjonen.

– Ellers kan konsekvensen bli at man kutter ned og ender opp med dårligere undervisning og utdanning, sier han.

Ap vil kreve at en egen krisepakke til skolene må inkluderes i den nye koronapakken regjeringen har varslet at den kommer med i januar.

– Gratisdugnad

Solberg mener situasjonen ble satt ekstra på spissen av at regjeringen på bare 14 timers varsel ga ungdomsskolene og videregående skolene beskjed om å gå over til rødt nivå.

– Og det uten å ta med i betraktningen at det selvfølgelig krever merarbeid og flere ressurser. Det er ekstremt arrogant at man bare igjen forventer at lærere ska jobbe gratisdugnad for å få ned smittesituasjonen og klare å få på plass alle kravene som ligger på rødt nivå, sier Solberg.

Han peker på at rødt nivå krever mindre klasser og kohorter, mer hjemmeundervisning og både klasseromsundervisning og hjemmeundervisning samtidig.

– Det krever mer folk, flere lokaler og mer smittevern og renhold, sier han.

Solberg er bekymret for lærernes arbeidssituasjon.

– Jeg vet det var masse nattarbeid og ekstremt mye gratisarbeid på skolene for å klargjøre til rødt nivå til mandag klokken 8 etter at beskjeden kom søndag klokken 18. Og dette kom på toppen av en høst der lærerne har vært veldig overarbeidet, sier han.

– Jeg mener det nå er rødt nivå på lærerens arbeidsbelastning, med veldig mange slitne lærere og ansatte som er overarbeidet, sier han.

Kan bli rødt nivå lenge

KS beregnet i fjor høst at skolene og barnehagene har hatt 800 millioner kroner i økte merutgifter på grunn av smittevern i 2020. Dette har regjeringen kompensert for. I tillegg er det gitt en tilleggsbevilgning på 7,3 milliarder kroner til kommunene til koronarelaterte merutgifter i første halvår, opplyser KS.

– KS legger til grunn at kommunenes merkostnader blir kompensert fullt ut også i 2021, også om det skulle bli mer enn 7,3 milliarder kroner, uavhengig av hvilken sektor vi snakker om, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, i en kommentar.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) og forskningsminister Henrik Asheim (H) varslet i Dagbladet at man må være forberedt på at de strenge tiltakene for skolene og universitetene fortsetter etter 18. januar.

Regjeringen bestemmer seg i helgen for hvilket tiltaksnivå de skal legge seg på etter å ha vurdert de siste smittetallene.

– Hvis ikke smittetallene går ned, er det vanskelig å se for seg at vi kan lette på noen tiltak i skolen. Med dagens smittetall blir det ingen lettelser. Da må vi vurdere å stramme inn, sier Melby.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.