– Klimaendringene krever omfattende samfunnsendringer, sier KS-leder Bjørn Arild Gram. Bildet viser skader etter flommen i Odda i 2014.

– Klimaendringene krever omfattende samfunnsendringer, sier KS-leder Bjørn Arild Gram. Bildet viser skader etter flommen i Odda i 2014.

Foto: Magnus K. Bjørke

Vil løse klimakrisen uten statlige pålegg

KS-leder Bjørn Arild Gram anbefaler kommuner å lage klimaregnskap og -budsjett. Men han mener at ingen bør pålegges å gjøre det.

– Jeg synes ikke vi har behov for flere statlige pålegg til Kommune-Norge. Jeg synes klimaregnskap og klimabudsjett er veldig gode verktøy, som jeg gjerne vil anbefale. Noe av utfordringen ved å lage disse er at vi har for dårlig lokal klimastatistikk. Det er viktig å ha tall for lokale utslipp, sier Gram.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.