Viken skal løses opp og bli til Buskerud, Østfold og Akershus. Det gjør at flere kommuner ønsker å bytte til Akershus.

Viken skal løses opp og bli til Buskerud, Østfold og Akershus. Det gjør at flere kommuner ønsker å bytte til Akershus.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil at Gran går til Akershus

Gran bør be om å bytte fylke slik at kommunen kan være sammen Hadelandkommunene i Akershus. Det er innstillingen fra kommunedirektøren i Gran.

Gran kommune ligger i dag i Innlandet, men torsdag behandler kommunestyret en sak om fylkesbytte når Viken blir oppløst.

Gran er en del av Hadeland sammen med Jevnaker og Lunner. Den historiske regionen kan ende i tre forskjellige fylkeskommuner. Det kan bli upraktisk for mange samarbeid mellom kommunene.