49 prosent av Mjøsa er utilgjengelig på grunn av bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. Her ser vi Mjøstårnet i Brumunddal.

49 prosent av Mjøsa er utilgjengelig på grunn av bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. Her ser vi Mjøstårnet i Brumunddal.

Tone Holmquist

Ved Mjøsa er halvparten av strandsonen tilgjengelig

Det er store forskjeller på potensielt tilgjengelig strandsoneareal blant de seks største innsjøene i Norge. 

For første gang har Statistisk sentralbyrå laget statistikk som viser tilgjengelig strandsoneområder langs de seks største innsjøene i Norge. 

Det er store forskjeller mellom innsjøene. Langs Femunden er omtrent 91 prosent av strandsonene tilgjengelig for allmennheten.