I 2017 ble Fjelltun bibelskole i Stavanger lagt ned. Da Norsk Luthersk Misjonssamband inngikk avtale om salg av området til en utbygger, minnet Stavanger kommune om klausulene i kjøpekontrakten fra 1982.

I 2017 ble Fjelltun bibelskole i Stavanger lagt ned. Da Norsk Luthersk Misjonssamband inngikk avtale om salg av området til en utbygger, minnet Stavanger kommune om klausulene i kjøpekontrakten fra 1982.

Foto: Google Maps

Vant over misjonsselskap i tomtestrid

39 år etter tomtesalget får Stavanger kommune stadig bestemme hvordan tomta skal benyttes.

Det er klart etter at Sør-Rogaland tingrett har behandlet en tomtetvist mellom Stavanger kommune og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLMs advokat Ellen Cecilie Mostad opplyser til Kommunal Rapport at Misjonssambandet vil anke dommen.

Stavanger stilte krav