For å kompensere for kostnadene som pandemien har påført Ullensaker kommune, trenger rådmann Rune Hallingstad (t.v.) og kommunalsjef for organisasjon og utvikling, Torbjørn Hansen, ytterligere 73 millioner kroner fra staten.

Foto: Thomas Frigård

Uten ny krisepakke frykter Ullensaker Robek

Koronapandemien har rammet hovedflyplasskommunene Nannestad og Ullensaker ekstra hardt. Uten en ny krisepakke mener Ullensaker-rådmannen at Robek kan bli neste stopp.

– Med det inntektstapet og de økte kostnadene vi ser nå, vil vi måtte tømme disposisjonsfondet vårt for å dekke opp merforbruket. Uten ytterligere krisehjelp fra staten vil den naturlige konsekvens være at vi nærmer oss Robek, sier rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker.

Robek er registeret over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor gjeldende frister.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.