Her fra elektroklassen på Etterstad videregående skole i tiden før koronapandemien. Maaz Hussain (t.v.) og Burak Talha Yayla kobler opp en el-motor.

Her fra elektroklassen på Etterstad videregående skole i tiden før koronapandemien. Maaz Hussain (t.v.) og Burak Talha Yayla kobler opp en el-motor. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Utdanningsdirektører ber om lokal makt over smitteverntiltak

Kommuner bør selv få avgjøre hvilke smitteverntiltak videregående skoler skal ha, mener flere fylkesdirektører for utdanning.

– I dag er alle skolene på rødt nivå, det bidrar til at omtrent halvparten av elevene sitter hjemme og har digitalundervisning. Det er veldig inngripende, sier Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag.

Stikk i strid med anbefalinger fra Utdanningsdirektoratet (Udir), Folkehelseinstituttet (FFI) og Helsedirektoratet har regjeringen innført rødt nivå på alle videregående skoler i landet.