Bevisst og langsiktig rekruttering har gitt Alna bydel ungdomsarbeidere som miljøterapeutene Mahamed Mohamed (f.v.), Nahom Haile Jonas og Souhaila Bougrine, som alle har flerkulturell bakgrunn og høyere utdanning.

Bevisst og langsiktig rekruttering har gitt Alna bydel ungdomsarbeidere som miljøterapeutene Mahamed Mohamed (f.v.), Nahom Haile Jonas og Souhaila Bougrine, som alle har flerkulturell bakgrunn og høyere utdanning.

Foto: Terje Lien

Ungdomsarbeid: – Langsiktighet og lokal tilpasning er nødvendig

– Tett oppfølging av sårbar ungdom over tid, bidrar til å holde dem på den lovlydige sti, sier forsker Stian Lid.

Hva man skal gjøre med ungdom som gjentatte ganger begår kriminelle lovbrudd, er blitt debattert heftig i Oslo i det siste. Men hvordan hindre at unge havner i et kriminelt spor i første omgang?

Forskere ved By- og regionforskningsinstuttet NIBR og Velferdsferdsforskningsinstituttet NOVA har følgeevaluert forebyggende tiltak i to utsatte bydeler i Oslo, og funnet noen svar.