Tilbudet på nær en million kroner under estimatet var så godt at Lødingen kommune slo til, uten å sjekke pris med andre leverandører. Det var ulovlig, konkluderer klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Foto: Agnar Kaarbø

Trodde de slo til på godt tilbud - fikk bot

Lødingen kommune droppet å legge millionkontrakt ut på anbud. Nå må kommunen punge ut til statskassen.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har konkludert med at Lødingen kommune opptrådte grovt uaktsomt da den ikke utlyste en anbudskonkurranse om bygging av ny kulverttrasé for overvann. I stedet nøyde kommunen seg med å forhøre seg med ett firma – som fikk kontrakten på 2,7 millioner kroner. 

I forkant hadde et konsulentselskap beregnet at kulverten ville koste nesten 1 million mer. Nå har Kofa ilagt Lødingen kommune 245.000 kroner i gebyr.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.