Skole-appene lar foreldre og skole kommunisere ved hjelp av en smarttelefon. Men for at appene skal kunne brukes av alle, må de tilfredsstille kravene til universell utforming.

Skole-appene lar foreldre og skole kommunisere ved hjelp av en smarttelefon. Men for at appene skal kunne brukes av alle, må de tilfredsstille kravene til universell utforming.

Foto: Colourbox

Tønsberg risikerer dagbøter for skole-app

En av de mest brukte skole-appene tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming.

Tønsberg lar skole og hjem kommunisere via appen «Min skole» fra Visma – i likhet med rundt 230 andre kommuner. Appen oppfyller ikke kravene til universell utforming av IKT, konkluderte Digitaliseringsdirektoratet etter et tilsyn i september

Nå har Tønsberg fått frist til 7. januar med å rette alle feil. Hvis ikke vanker det dagbøter på 35.000 kroner.