18.000 ansatte har fått opplæring i hvordan de skal bruke Helseplattformen de siste ukene. Nå har tillitsvalgte i Trondheim kommune advart om at pasientsikkerheten og journalsystemet har store tekniske svakheter.

18.000 ansatte har fått opplæring i hvordan de skal bruke Helseplattformen de siste ukene. Nå har tillitsvalgte i Trondheim kommune advart om at pasientsikkerheten og journalsystemet har store tekniske svakheter.

Foto: Frank Valde

Tillitsvalgte etter oppvaskmøte om Helseplattformen: – Vi må ha tillit til ledelsen

Ledelsen i Trondheim kommune fastholder at innføringen av IKT-giganten skal gå som planlagt.

 – Bekymringen ligger der, men vi er glade for at kommunedirektøren sier at de skal gå gjennom bekymringene og sette inn tiltak. Så får vi se om bekymringene våre blir ivaretatt. Vi må ha tillit til at arbeidsgiver jobber videre med bekymringene som vi har meldt, sier Mia Småvik Rørdal og Ingrid Berg Selfjord som er hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim.