Julie Remen Midtgarden (H) blir ny byråd for utdanning. Hun kommer fra en lederjobb i PR-bransjen.

Julie Remen Midtgarden (H) blir ny byråd for utdanning. Hun kommer fra en lederjobb i PR-bransjen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

SV stiller habilitetsspørsmål om ny Oslo-byråd

Oslos nye utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H) kommer fra PR-jobb i et selskap som blant annet har Lektorlaget og YS som kunde. Nå stiller SV spørsmål.

– Her kommer det på en byråd som helt klart kommer til å ha interessekonflikter i sin nye jobb. Det må følges godt opp. Og vi kommer til å følge nøye med på det, sier bystyrerepresentant for SV, Omar Samy Gamal, til NTB.

Midtgarden ble onsdag utnevnt til byråd for utdanning i Oslo for Høyre. Hun får dermed ansvar for skoler, barnehager, helsestasjoner og fag- og yrkesopplæring.

Hun kommer fra jobben som daglig leder og partner i PR-byrået Storm Samfunn. Byrået er del av Stormhuset, sammen med Storm Communcations og reklamebyrået Smeh.

Lae Solberg: – Skal gå gjennom alle saker

kundelisten til Stormhuset står blant annet Lektorlaget, YS, NHO, Virke og Sintef. Blant kundene er også Heimstaden og flere andre store eiendomsselskaper.

Det er ikke selvsagt at Storm Samfunn har vært involvert i prosjekter med alle kundene på listen, men de jobber ofte i team på prosjekter med ansatte fra flere avdelinger, får NTB opplyst.

Oslos nye byrådsleder, Eirik Lae Solberg (H), har følgende kommentar til saken:

– Storm har åpne kundelister, og Julie vil selvsagt gå gjennom alle saker med tanke på habilitet sammen med sin administrasjon i byrådsavdelingen, sier han til NTB.

Tre spørsmål

SV har nå sendt et brev til byrådslederen om saken.

– Storm har en omfattende kundeliste innen eiendomsutvikling og annen næringsvirksomhet i Oslo. Som byråd vil Midtgarden jevnlig behandle saker der hennes tidligere arbeidsplass, Storm, har kunder med klare interesser, skriver Gamal i brevet.

I brevet stiller han tre spørsmål til Lae Solberg:

  • Kan byrådsleder redegjøre for habilitetsvurderingen som er gjort før Midtgardens tiltredelse?
  • Var Midtgardens arbeidsforhold tema under vetting-samtalen før Midtgarden ble utnevnt som byråd?
  • Hvordan vil byrådsleder jobbe for å unngå interessekonflikter blant sine byråder?


NTB har forsøkt å få tak i Midtgarden, uten hell så langt.