Ordfører Jan Olsen (SV) (i midten) i Nordkapp kommune og tidligere rådmann Raymond Robertsen er langt fra enige om rekkevidden av habilitetsvurderingen til justisdepartementet.

Foto: Alf Ove Hansen/Kommunal Rapport

Strid om departementets habilitetsvurdering i Nordkapp

Ordføreren i Nordkapp mener at departementet konkluderer med at rådmannen har vært inhabil i Nordkapp-saken. Det er verken tidligere rådmann eller Ap enige i.

Forvaltningen av Nordkapp-platået har vært en omstridt sak i Nordkapp, som bidro til at Ap mistet makten i kommunen etter 72 år. 

Det offentlig eide selskapet Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter platået, og her satt tidligere Nordkapp-rådmann Raymond Robertsen som styremedlem fram til for to år siden.