Stortinget sier nei til utvidet delegering

Flertallet i Stortinget går mot regjeringens forslag om at kommunestyrer kan delegere fullmakt til vedtak til formannskapet under koronakrisen. Det gjelder inngåelse av interkommunale samarbeid.

Dermed kommer ikke forslaget fra fredag til å bli vedtatt i morgen, tirsdag. Det er klart etter at et stort flertall i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gikk mot regjeringens forslag til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven for å avhjelpe konsekvensene av koronautbruddet. 

Lovforslaget inneholdt blant annet vedtak om inngåelse av interkommunale samarbeid. I den foreslåtte § 2 het det:

«Kommunestyrets og fylkestingets myndighet til å treffe vedtak for å inngå interkommunale samarbeid kan uten hinder av bestemmelser i kommuneloven og IKS-loven delegeres til formannskapet, fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet. Dette gjelder vedtak om inngåelse av kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 (i kommuneloven, red. anm.), vertskommunesamarbeid etter kapittel 20 i kommuneloven og interkommunalt selskap etter IKS-loven.»

Solid flertall bak nei

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité har nettopp avgitt sin innstilling til den midlertidige loven som skal vedtas i morgen ettermiddag. Og der er altså nevnte paragraf ikke med.

- Nei, paragraf 2 blir ikke vedtatt fordi den er ikke nødvendig, bekrefter Stein Erik Lauvås (Ap), andre nestleder i komiteen, på forespørsel fra Kommunal Rapport.

Forslaget fra kommunal- og forvaltningskomiteen har et solid flertall bak seg, sier Stein Erik Lauvås (Ap) til Kommunal Rapport. Lauvås er annen nestleder av komiteen. Foto: Stortinget

- Det står et solid flertall bak forslaget. Så vi er trygge på at dette landes på en fin måte, forteller Lauvås.

Samtlige partier i komiteen har stemt for å fjerne den foreslåtte paragrafen.

KS for delegering

Dermed går stortingsflertallet imot KS` syn i saken. I sin høringsuttalelse til den foreslåtte midlertidige loven fra 30. mars stilte kommunenes interesseorganisasjon seg nemlig bak regjeringens forslag:

"KS støtter at kommunestyret og fylkestinget midlertidig kan delegere myndighet til å inngå interkommunalt samarbeid til formannskapet, fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet."

- Ingen dramatikk i det

KS-leder Bjørn Arild Gram ser ingen dramatikk i at Stortinget nå kommer til å gå mot regjeringens forslag.

- Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har stor respekt for partienes syn og tar Stortingets beslutning til etterretning, sier han i en kommentar til komiteens innstilling.

- Nå har man jo åpnet for videomøter i kommunestyrer slik at det er mindre behov for å delegere beslutningsmyndighet, understreker Gram i samtale med Kommunal Rapport, men poengterer at det fortsatt vil være høyst nødvendig med interkommunalt samarbeid, særlig i disse koronatider.

Vedtak om slikt samarbeid vil imidlertid måtte fattes på den tradisjonelle måten, men altså gjennom videomøter i kommunestyrer og fylkesting.

Det tunge prinsippet om maktfordeling

Stein Erik Lauvås sier at prinsippet om maktfordelingen veide tyngst i denne saken.

- Det er ikke lenge siden vi diskuterte den nye kommuneloven. Da var nettopp maktfordelingen, og det å avgi fullmakter, et vesentlig punkt for oss, forklarer Østfold-representanten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.