Nøkkel til liv i distriktene er gjennom privat næringsliv som tjener penger, sier ordfører Sture Pedersen (H).

Nøkkel til liv i distriktene er gjennom privat næringsliv som tjener penger, sier ordfører Sture Pedersen (H). 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Støre er hjertelig velkommen

Sture Pedersen (H) inviterer Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) for å lære om distriktspolitikk.

– Jeg har like store forventninger til at dette skal bli en suksess, selv om vi nå skifter regjering. Mitt motto er optimistisk. Dette skal vi lykkes med! Jeg har ikke fått signaler om at det kan bli slutt på skatteregimet, sier Sture Pedersen (H) til Kommunal Rapport.

Bø i Nordland har redusert den kommunale formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent.

Siden Bø i 2019 annonserte at de ønsket å senke formuesskatten for å tiltrekke seg næringsliv og formuende personer, har flere personer meldt flytting til Nordlands-kommunen.

Blant dem er eiendomsinvestoren Einar A. Sissener, den tidligere langrennsutøveren Bjørn Dæhlie og milliardæren Kristian Adolfsen.

Flere partier, deriblant SV og Arbeiderpartiet, har vært kritiske til skattestuntet i Bø.

Sture Pedersen (H), ordfører i Bø i Nordland, har ingen tro på at en ny regjering vil hindre han i å etablere en næringsvennlig kommune i Vesterålen.

Inviterer den nye statsministeren

Bø-ordføreren inviterer Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Bø for å lære om distriktspolitikk.

– Det er en veldig bra sak for å få privat næringsliv til å etablere seg. Skattetiltak trenger vi. Et annet er differensiert arbeidsgiveravgift. Kanskje den skal settes lavere. Nøkkel til liv i distriktene er gjennom privat næringsliv som tjener penger.

Pedersen har tro på at andre kan lære av hvordan Bø har innrettet skatteregimet.

– Det er et tiltak som kan motvirke sentralisering. Det kan legge til rette for at privat næringsliv investerer, sier ordføreren.

– Støre er hjertelig velkommen hit. Jeg inviterer både Støre og Vedum til å komme til Bø. Jeg er en gjestfri kar, så de er hjertelig velkommen.

Viktig med forutsigbarhet

Sture Pedersen påpeker at det vil være merkelig hvis staten plutselig skulle si at han ikke får lov å innrette skattepolitikken slik. 

Denne regjeringen har sendt skriv om at det er viktig å være forutsigbar. Uansett hva som skjer, skal vi være forutsigbare. Det tar tid å få resultater, men vi har et mål om å lykkes.

– Har skatteregimet vært vellykket?

– Å bygge nye arbeidsplasser og tiltrekke seg ny kapital, samt å få investorer på plass og å få gode nok prosjekter, tar tid. Vi har bare holdt på i noen måneder. Det må gis mulighet på rundt tre år. Den beste effekten ser man sammenlignet med folketall. Hvis ikke vi klarer å stabilisere folketallet, så har vi ikke lyktes. Vi må få unge folk i produktiv alder til å ønske å bo her, sier Pedersen, som også foreslår å sette ned skatt til de under 40 år.

10 millioner kroner

Aps Hadia Tajik har varslet full stans i den økonomiske nødhjelpen til Bø i Vesterålen dersom partiet får makten etter valget. SVs Kari Elisabeth Kaski har varslet at SV vil kutte overføringene umiddelbart dersom de får muligheten.

Kommunesektorens organisasjon KS har anslått at skattegrepet ville koste Bø 10 millioner kroner. Dette ble dekket inn gjennom forhåndstilsagn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tilsagnet er gitt for 2021 og 2022, og ordfører Pedersen tror dette vil bestå.

KS tror heller ikke Bø-ordføreren trenger å frykte at en ny regjering vil velte hele inntektsutjevningsrunnlaget for kommunen med det første.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.